preskoči na sadržaj

Osnovna škola Sesvetska Sela

Login


Školska himna

Tekst: Olgica Pavičić-Čović, prof hrv. jezika
Glazba: Gordana Vojnović, prof. glaz. kulture

U Letničkoj ulici
Baš na broju pet
Sakrila se naša škola
Cijeli mali svijet.

Narančasti prozori
Što joj radost daju
Od čistoće blistaju
Sve je k'o u raju.

Tu se prva slova pišu
Tu sva djeca crtež rišu
Tu se dijeli, tu se množi (ritt.)
Tu se svako srce složi

Pripjev:
NEK' NAM SRCE BUDE PUNO
NEK' NAM ZNANJE UVIJEK CVJETA
NEK' PUTEVI SVI TE VODE
DO NAJDRAŽE ŠKOLE SVIJETA. 2X

Coda:
Nek' putevi svi te vode
Do najdraže škole svijeta.

Budite internet genijalci

UPUTE ZA INTERLAND

Informatička radionica za Dan škole - kodiranje

Kodiraj sportsku igru

Tečajevi kodiranja

 

 Aktivacija  office365.skole.hr

Vikendom u sportske dvorane

Priloženi dokumenti:
Raspored.pdf

Kodiranje za početnike

Kodiranje za učenike RN

 

 

Pitanja i odgovori
https://installer.eduroam.hr/faq.php

Ostali operacijski sustavi
https://cat.eduroam.org/?idp=6883

Priloženi dokumenti:
WIN10 upute.pdf

Tražilica
BRINI O SEBI – BUDI DOBRO – proŽIVI COVID

Priloženi su brošure BRINI O SEBI - BUDI DOBRO - proŽIVI COVID i letak s telefonskim brojevima za psihološko savjetovanje mladih za svaku županiju.

Brošura Državne uprave za zaštitu i spašavanje
Pomoć oko tableta

U prilogu su upute za pristup virtualnim učionicama i pomoć oko tableta. U virtualnim učionicama vrijede pravila kućnog reda Škole. Svaka zlouporaba će biti sankcionirana. U prilogu se nalazi uputa za učenike - pravila ponašanja.

http://skolazazivot.hr/ucitelji/

Raspored zvona
 JUTARNJA SMJENA
sat početak kraj
1.  8:00 8:45
2.  8:50 9:35
3.  9:45 10:30
UŽINA 10:30 10:40
4. 10:40 11:25
5. 11:30 12:15
 6.  12:20 13:05
POPODNEVNA SMJENA
sat početak kraj
1. 14:00 14:45
2. 14:50 15:35
3. 15:45 16:30
UŽINA 16:30 16:40
4. 16:40 17:25
5. 17:30 18:15
6. 18:20 19:05

e-Dnevnik za učenike

e-Dnevnik za nastavnike

 

Loomen

 

Škola za život

Projekt EU

eTwinning

Brojač posjeta
Ispis statistike od 27. 3. 2019.

Ukupno: 210207
Ovaj mjesec: 1585
Ovaj tjedan: 24
Danas: 24
Oskar znanja 2018.

Rita Zonjić, učenica 8. razreda naše škole, i ove je godine osvojila Oskar znanja kao državna prvakinja u poznavanju hrvatskoga jezika 2018.

 

Klokan bez granica

 

Hour of Code

Kalendar
« Srpanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

E-usmjeravanje

edu.hr

Portal Nikola Tesla

PLAVI TELEFON

 

Elektronički identitet

Središnji državni portal

Ponavljanje gradiva

Za učenike

Portal za učenike

Pitajte učitelja

Portal Učenici

Sigurniji internet

e-škola

Srce za djecu

N A T J E Č A J za popunu radnih mjesta voditelj/ica računovodstva, kuhar/ica

OSNOVNA ŠKOLA SESVETSKA SELA
LETNIČKA 5, 10 360 SESVETE
KLASA: 112-04/22-01/02
URBROJ: 251-460-22-1

U Sesvetama 22. ožujka 2022.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) ravnateljica Osnovne škole Sesvetska Sela, Letnička 5, Sesvete, raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnih mjesta

 1. Voditelj/ica računovodstva – radni odnos na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj
 2. Kuhar/ica – radni odnos na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj

UVJETI:

 1. Uvjeti za voditelja računovodstva su završen diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno preddiplomski ili stručni studij ekonomije, odnosno viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke stečena prema ranijim propisima.
 1. Uvjeti za kuhara su završena srednja škola - program kuhar odnosno KV kuhar i završen tečaj higijenskog minimuma.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela te e-mail adresu.

Uz vlastoručno potpisnu prijavu potrebno je dostaviti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome / svjedodžbe)
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana

Priložene isprave dostavljaju se u preslici, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju te imaju pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su, uz prijavu na natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20ZOHBDR%202021.pdf.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su, uz prijavu na natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i pravodobno su dostavili potpune prijave bit će proveden postupak procjene i vrednovanja.

Termin, mjesto i način provjere znanja i sposobnosti odnosno vrednovanja kandidata, bit će objavljeni na službenoj stranici škole http://os-sesvetska-sela-zg.skole.hr/skola/natjecaji 3 (tri) dana prije održavanja istoga. Kandidati se neće posebno pozivati. Ukoliko se ne pojave na procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru na mrežnoj stranici škole

http://www.os-sesvetska-sela-zg.skole.hr/skola/zaposljavanje/obavijest_o_izboru_kandidata.

Iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti ili poslati poštom na adresu: Osnovna škola Sesvetska Sela, Letnička 5, 10 360 Sesvete, s naznakom „Za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj se, dana 22. ožujka 2022., objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Osnovne škole Sesvetska Sela te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rok za prijave: 30. ožujka 2022.

Ravnateljica:

Gordana Vojnović, prof.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj 22 3 2022.pdf

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Sesvetska Sela

OSNOVNA ŠKOLA SESVETSKA SELA
LETNIČKA 5, 10 360 SESVETE

KLASA: 112-01/21-03/5
URBROJ: 251-460-21-1

U Sesvetama 28. listopada 2021.

Na temelju članka 126.  stavka 1. – 3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj  87/08, 86/09, 92/12, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 61. Statuta Osnovne škole Sesvetska Sela (KLASA:003-05/19-01/2, URBROJ: 251-460-19-1 od 3. travnja 2019.) Školski odbor Osnovne škole Sesvetska Sela, na 6. sjednici, održanoj 28. listopada 2021. godine raspisuje

Natječaj
za imenovanje ravnatelja/ice
Osnovne škole Sesvetska Sela

Ravnatelj/ica osnovne škole mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u osnovnoj školi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz članka 126. stavka 1.  podstavka 1.  točke 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ravnatelj/ica osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 126. stavka 1. podstavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga članka Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj, može biti ravnatelj/ica osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o vrsti i razini obrazovanja
 3. dokaz o državljanstvu
 4. dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita
 5. dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda  školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)
 6. dokaz o obavljanju dužnosti ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ ( odluke o imenovanju ili ugovori o radu ili potvrde školske ustanove)
 7. program rada za mandatno razdoblje
 8. uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana objave natječaja)

Kandidati također mogu dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici dokaze o dodatnim kompetencijama:

1. poznavanje stranog jezika  
2. osnovne digitalne vještine i
3. iskustvo rada na projektima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijavom na natječaj svaki kandidat daje privolu Osnovnoj školi Sesvetska Sela za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka  i objave rezultata natječaja.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Osnovne škole Sesvetska Sela, odnosno od dana 3.studenog 2021.godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju na adresu: Osnovna škola Sesvetska Sela, Letnička 5, 10 360 Sesvete,

u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu - ne otvaraj“.

Datum objave natječaja: 3.11.2021.

Predsjednik Školskog odbora:

Tomislav Habulin, mag.

 

N A T J E Č A J za popunu radnih mjesta

OSNOVNA ŠKOLA SESVETSKA SELA
LETNIČKA 5, 10 360 SESVETE
KLASA: 112-01/21-03/4
URBROJ: 251-460-21-1

U Sesvetama 11. listopada 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) ravnateljica Osnovne škole Sesvetska Sela, Letnička 5, Sesvete, raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnih mjesta

 1. Učitelj/ica Informatike – radni odnos na neodređeno, nepuno radno vrijeme (24 sata tjedno) – 1 izvršitelj
 2. Učitelj/ica Informatike – radni odnos na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj
 3. Učitelj/ica Hrvatskoga jezika – radni odnos na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj
 4. Učitelj/ica Njemačkog jezika – radni odnos na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj
 5. Učitelj/ica Matematike – radni odnos na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj
 6. Učitelj/ica Geografije– radni odnos na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) – 1 izvršitelj
 7. Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku – radni odnos na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj
 8. Stručni/a suradnik/ica psiholog/inja – radni odnos na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj

UVJETI: Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete sukladno Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te uvjete propisane Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela te e-mail adresu.

Uz vlastoručno potpisnu prijavu potrebno je dostaviti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana

Priložene isprave dostavljaju se u preslici, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju te imaju pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su, uz prijavu na natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20ZOHBDR%202021.pdf.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su, uz prijavu na natječaja, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i pravodobno su dostavili potpune prijave bit će proveden postupak procjene i vrednovanja.

Termin, mjesto i način provjere znanja i sposobnosti odnosno vrednovanja kandidata, bit će objavljeni na službenoj stranici škole http://os-sesvetska-sela-zg.skole.hr/skola/natjecaji 3 (tri) dana prije održavanja istoga. Kandidati se neće posebno pozivati. Ukoliko se ne pojave na procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru na mrežnoj stranici škole

 http://www.os-sesvetska-sela-zg.skole.hr/skola/zaposljavanje/obavijest_o_izboru_kandidata.

Iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti ili poslati poštom na adresu: Osnovna škola Sesvetska Sela, Letnička 5, 10 360 Sesvete, s naznakom „Za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj se, dana 11. listopada 2021., objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Osnovne škole Sesvetska Sela te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rok za prijave: 19. listopada 2021.

Ravnateljica:

Gordana Vojnović, prof.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj 11.10. 2021.pdf

Natječaj za popunu radnog mjesta: učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture u programu „Vikendom u sportske dvorane“

OSNOVNA ŠKOLA SESVETSKA SELA
LETNIČKA 5, 10 360 SESVETE
KLASA: 112-01/21-03/3
URBROJ: 251-460-21-1

U Sesvetama 7. svibnja 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) ravnateljica Osnovne škole Sesvetska Sela, Letnička 5, Sesvete, raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

 1. UČITELJ / ICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE U PROGRAMU „VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE“ – radni odnos na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj

UVJETI: Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete sukladno Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te uvjete propisane Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela te e-mail adresu.

Uz vlastoručno potpisnu prijavu potrebno je dostaviti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana

Priložene isprave dostavljaju se u preslici, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i pravodobno su dostavili potpune prijave bit će proveden postupak procjene i vrednovanja.

Termin, mjesto i način provjere znanja i sposobnosti odnosno vrednovanja kandidata, bit će objavljeni na službenoj stranici škole http://os-sesvetska-sela-zg.skole.hr/skola/natjecaji 3 (tri) dana prije održavanja istoga. Kandidati se neće posebno pozivati. Ukoliko se ne pojave na procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti ili poslati poštom na adresu: Osnovna škola Sesvetska Sela, Letnička 5, 10 360 Sesvete, s naznakom „Za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem službenih stranica Škole sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Sesvetska Sela

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Osnovne škole Sesvetska Sela te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ravnateljica:

Gordana Vojnović, prof.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj 5 2021.pdf

Natječaj za popunu radnog mjesta učitelj engleskog jezika (m/ž)

OSNOVNA ŠKOLA SESVETSKA SELA
LETNIČKA 5, 10 360 SESVETE
KLASA: 112-01/21-03/2
URBROJ: 251-460-21-1

U Sesvetama 23. travnja 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) ravnateljica Osnovne škole Sesvetska Sela, Letnička 5, Sesvete, raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

 1. Učitelj Engleskog jezika (m/ž) – radni odnos na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj

UVJETI: Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete sukladno Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te uvjete propisane Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela te e-mail adresu.

Uz vlastoručno potpisnu prijavu potrebno je dostaviti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome / svjedodžbe)
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana

Priložene isprave dostavljaju se u preslici, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i pravodobno su dostavili potpune prijave bit će proveden postupak procjene i vrednovanja.

Termin, mjesto i način provjere znanja i sposobnosti odnosno vrednovanja kandidata, bit će objavljeni na službenoj stranici škole http://os-sesvetska-sela-zg.skole.hr/skola/natjecaji 3 (tri) dana prije održavanja istoga. Kandidati se neće posebno pozivati. Ukoliko se ne pojave na procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti ili poslati poštom na adresu: Osnovna škola Sesvetska Sela, Letnička 5, 10 360 Sesvete, s naznakom „Za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem službenih stranica Škole sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Sesvetska Sela

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Osnovne škole Sesvetska Sela te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ravnateljica:

Gordana Vojnović, prof.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj 4 2021.pdf

Natječaji za popunu radnih mjesta

OSNOVNA ŠKOLA SESVETSKA SELA
LETNIČKA 5, 10 360 SESVETE
KLASA: 112-01/21-03/1
URBROJ: 251-460-21-1

U Sesvetama 10. ožujka 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) ravnateljica Osnovne škole Sesvetska Sela, Letnička 5, Sesvete, raspisuje

N A T J E Č A J za popunu radnih mjesta

 1. Učitelj Informatike (m/ž) – radni odnos na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj
 2. Učitelj Matematike (m/ž) – radni odnos na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj
 3. Učitelj Njemačkog jezika (m/ž) – radni odnos na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) – 1 izvršitelj
 4. Stručni suradnik knjižničar (m/ž) - radni odnos na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) - 1 izvršitelj
 5. Domar (m/ž)-radni odnos na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) - 1 izvršitelj

UVJETI: Kandidati moraju ispunjavati opce i posebne uvjete sukladno Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te:
- za radna mjesta 1. - 4. kandidati moraju ispunjavati i uvjete propisane Pravilnikom o odgovarajučoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).
- za radno mjesto pod rednim brojem 5., kandidati moraju imati završenu srednju školu tehničke struke, uvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada i uvjerenje o osposobljenosti za rukovatelja centralnog grijanja odnosno ložača centralnog grijanja prema posebnim propisima; sukladno članku 6. Pravilnika o radu Osnovne škole Sesvetska Sela.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela, e-mail adresu te naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.
Uz vlastoručno potpisnu prijavu potrebno je dostaviti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana

Priložene isprave dostavljaju se u preslici, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i pravodobno su dostavili potpune prijave bit će proveden postupak procjene i vrednovanja.
Termin, mjesto i način provjere znanja i sposobnosti odnosno vrednovanja kandidata, bit će objavljeni na službenoj stranici škole http://os-sesvetska-sela-zg.skole.hr/skola/natjecaji  3 (tri) dana prije održavanja istoga. Kandidati se neće posebno pozivati. Ukoliko se ne pojave na procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.
Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti ili poslati poštom na adresu: Osnovna škola Sesvetska Sela, Letnička 5, 10 360 Sesvete, s naznakom „Za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem službenih stranica Škole sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Sesvetska Sela
Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Osnovne škole Sesvetska Sela te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ravnateljica:
Gordana Vojnović, prof.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj 12 3 2021.pdf

Natječaji za popunu radnog mjesta

OSNOVNA ŠKOLA SESVETSKA SELA
LETNIČKA 5, 10 360 SESVETE
KLASA: 112-01/20-03/3
URBROJ: 251-460-20-1

U Sesvetama 23. listopada 2020.

Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Osnovna škola Sesvetska Sela, Letnička 5, Sesvete, objavljuje

N A T J E Č A J 
za popunu radnog mjesta

 • Voditelj/ica računovodstva – radni odnos na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj

UVJETI: završen diplomski sveučilišni studij ekonomije ili preddiplomski stručni studij ekonomije, odnosno viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke stečena prema ranijim propisima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela, e-mail adresu te naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Uz vlastoručno potpisnu prijavu potrebno je dostaviti:

 • životopis
 • diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana

Priložene isprave dostavljaju se u preslici.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf .

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i pravodobno su dostavili potpune prijave bit će proveden postupak procjene i vrednovanja.

Termin, mjesto i način provjere znanja i sposobnosti odnosno vrednovanja kandidata, bit će objavljeni na službenoj stranici škole http://os-sesvetska-sela-zg.skole.hr/skola/natjecaji 3 (tri) dana prije održavanja istoga. Kandidati se neće posebno pozivati. Ukoliko se ne pojave na procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja, odnosno do 31. listopada 2020.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti ili poslati poštom na adresu: Osnovna škola Sesvetska Sela, Letnička 5, 10 360 Sesvete, s naznakom „Za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem službenih stranica Škole sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Sesvetska Sela

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Osnovne škole Sesvetska Sela te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ravnateljica:

Gordana Vojnović, prof.

Priloženi dokumenti:
Natjecaj voditelj racunovodstva.pdf

Natječaji za popunu radnih mjesta

OSNOVNA ŠKOLA SESVETSKA SELA
LETNIČKA 5, 10 360 SESVETE
KLASA: 112-01/20-03/2
URBROJ: 251-460-20-1

U Sesvetama 9. listopada 2020.

Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) Osnovna škola Sesvetska Sela, Letnička 5, Sesvete, objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 1. Učitelj/ica Informatike – radni odnos na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj
 2. Učitelj/ica Njemačkog jezika – radni odnos na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)
 3. Učitelj/ica Geografije - radni odnos na određeno, nepuno radno vrijeme (16 sati tjedno)
 4. Učitelj/ica Hrvatskog jezika – radni odnos na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)
 5. Učitelj/ica Tehničke kulture i Informatike  – radni odnos na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)
 6. Učitelj/ica Engleskog jezika – radni odnos na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)
 7. Učitelj/ica razredne nastave – radni odnos na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)
 8. Spremač/ica – radni odnos na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)
 9. Učitelj/ica razredne nastave u programu produženog boravka – radni odnos na neodređeno, puno radno vrijeme ( 40 sati tjedno )

UVJETI: opći uvjeti sukladno općim propisima o radu, te posebni uvjeti propisaniZakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela, e-mail adresu te naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Uz vlastoručno potpisnu prijavu potrebno je dostaviti:

 • životopis
 • diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana

Priložene isprave dostavljaju se u preslici.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i pravodobno su dostavili potpune prijave bit će proveden postupak procjene i vrednovanja.

Termin, mjesto i način provjere znanja i sposobnosti odnosno vrednovanja kandidata, bit će objavljeni na službenoj stranici škole http://os-sesvetska-sela-zg.skole.hr/skola/natjecaji 3 (tri) dana prije održavanja istoga. Kandidati se neće posebno pozivati. Ukoliko se ne pojave na procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja, odnosno do 23. listopada 2020.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti ili poslati poštom na adresu: Osnovna škola Sesvetska Sela, Letnička 5, 10 360 Sesvete, s naznakom „Za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem službenih stranica Škole sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Sesvetska Sela

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Osnovne škole Sesvetska Sela te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ravnateljica:

Gordana Vojnović, prof.

Priloženi dokumenti:
Natjecaji za posao do 23 10..pdf

preskoči na navigaciju