2022-02-23 13:28:06

Istraživanje navika učenja i odnosa prema učenju učenika trećeg razreda Osnovne škole Sesvetska Sela

Na satima razrednika učenika trećeg razreda, Osnovne škole Sesvetska Sela, provedena je anonimna samoprocjena navika učenja te učeničkog odnosa prema učenju. Cilj ove samoprocjene je bilo realizirati ishode međupredmetnih tema, ali i istražiti koliko i kako učenici uče kod kuće, tko im redovito pomaže, koje radne materijale korist , što ih ometa u učenju te kako se odmaraju nakon učenja. Nakon prikupljenih odgovora, Aktiv trećeg razreda nastavio bi s provođenjem metoda "Učiti kako učiti" kako bismo osnažili naše učenike u razvoju radnih navika te pozitivnom odnosu prema učenju.

Ovim malim istraživanjem je obuhvaćeno 84 učenika 3. a, 3. b, 3. c i 3. d razrednih odjela. Nakon popunjenih listića s pitanjima, s učenicima smo kratko i prokomentirale pojedine odgovore. Neki odgovori obrađeni su i grafički i dostupni su u članku i u galeriji.

Cijelo Istraživanje navika učenja i odnosa prema učenju učenika trećeg razreda Osnovne škole Sesvetska Sela priloženo je u nastavku i pod opširnije.

Zahvaljujem kolegicama mojeg Aktiva na prikupljenim podacima. 

Učiteljica savjetnica Ksenija Borović

Kod učenika razredne nastave, veliku važnost ima redovita podrška roditelja u učenju. Redovito praćenje i praktična podrška u učenju svakako doprinosi pozitivnom odnosu učenika prema učenju i školskim obvezama.

Roditelji najčešće ispituju učenike prije pisane provjere ili im pomažu kod pisanja domaće zadaće. Ponekad roditelji ukazuju na važnost svakodnevnog učenja, ali izostaje kontinuirana podrška, dok nasuprot tome prekomjerna uključenost  roditelja može imati za posljedicu nerazvijenu motivaciju i vještinu učenja.

Važno je imati i „mjesto za učenje“. Kada učenik uvijek sjedne na uobičajeno mjesto, uključuje se „program za učenje“.

Poželjno je da to mjesto za učenje nije, na primjer, krevet ili fotelja jer su to mjesta za odmor i maštu. Prostorija treba biti mirna, provjetrena te je poželjno isključiti TV i mobitel, koje učenici najčešće navode kao ometajući faktor pri učenju (često navode i mlađu braću koja ih ometaju u učenju).

Rezultati također ukazuju da je učenicima glavni motiv za učenje postizanje dobre ocjene. Treba naglasiti da je kod učenja vrlo rijetko prisutno učenje koje je motivirano zanimanjem za sadržaj koji se uči ili uživanjem u stjecanju novih navika i znanja.

Ova samoprocjena trebala bi učenike i učitelje potaknuti na promišljanje. Dobri načini učenja, učiti kako učiti mogu učeniku pomoći da bude što uspješniji u učenju. Svakako je dobro napraviti plan učenja prema rasporedu predmeta u školi te najavljenim pisanim provjerama i ostalim aktivnostima.

Motivacija učenika može se potaknuti i iskustvenim učenjem. Tada su učenici uključeni u planiranje aktivnosti, angažirani su i koncentrirani. Najčešći rezultat nedovoljne motivacije su strah od neuspjeha i dosada. Ukoliko ih nastavne metode i sadržaji ne motiviraju dovoljno, dosada se javlja kada su učenici pasivni jer ne znaju što se od njih očekuje.

Veliki broj učenika tijekom učenja samo ponekad radi bilješke tijekom učenja. Bilježenjem najvažnijih ideja, pojmova te podcrtavanje pridonosi lakšem i učinkovitijem učenju. Pozitivno je što veliki broj učenika (50 učenika od 84) koristi različite izvore znanja,  a samo njih 9 je zaokružilo da kod učenja koriste samo bilježnicu.

I na kraju - kako se učenici odmaraju nakon učenja. Najveći broj učenika zaokružio je da odmara igranjem igrica ili pregledavanjem sadržaja na mobitelu, te ponekad u igri s braćom i prijateljima dok je šetnju odabrao vrlo mali broj učenika (u ovom pitanju, učenici su mogli odabrati više odgovora).

Bilo bi vrlo korisno nakon učenja napraviti pauzu od barem 1 sata i pri tome ne koristiti mobitel ili TV, već uključiti neku motoričku aktivnost.

Učiteljica savjetnica Ksenija Borović

 

Zaključak

Ovo malo istraživanje ukazuje da je s učenicima potrebno ojačati dodatne sadržaje ili aktivnosti koje će zadovoljiti njihovu znatiželju. Pri tome trebaju naučiti kako dobro i na poželjan način procesuirati informacije te razviti niz osobnih vještina i strategija. Naučiti  kako organizirati svoje učenje i naučiti kako učiti učenicima će znatno pomoći kod razvoja motivacije te će postati uspješniji.


Osnovna škola Sesvetska Sela