2021-09-09 09:10:04

CIJENA PREHRANE I PRODUŽENOG BORAVKA

Poštovani roditelji,

cijena školske prehrane i programa produženog boravka definirana je Programom javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju, koji se nalazi u nastavku.


Osnovna škola Sesvetska Sela