2020-09-16 15:37:18

ODLUKA O ORGANIZACIJI AKTIVNOSTI ZA UČENIKE KOJI NE POHAĐAJU IZBORNU NASTAVU

1. Za učenike predmetne nastave koji nisu uključeni u izbornu nastavu, a koja nije prvi ili posljednji nastavni sat u danu, organiziraju se aktivnosti u školskoj knjižnici ili drugom prikladnom školskom prostoru.

2. Aktivnosti iz točke 1. ove Odluke, kao i primjereni rad organizirat će i nadzirati školske stručne suradnice u okviru svoga radnog vremena.

3. Za učenike razredne nastave koji nisu uključeni u izbornu nastavu, a koja nije prvi ili posljednji nastavni sat u danu, primjereni rad organizira razrednica.

4. Ova Odluka Stupa na snagu danom donošenja.

Odluka o organiziranju aktivnosti za učenike koji ne pohađaju izbornu nastavu nalazi se u prilogu pod opširnije.

Osnovna škola Sesvetska Sela
Sesvete 10360, Letnička 5
KLASA: 003-01120-01/13
URBROJ: 251-460-20-1
U Sesvetama 16. rujna 2020.

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSIUI, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 57. Statuta Osnovne škole Sesvetska Sela te naputka Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 602-01/20-01100313, URBROJ: 533-05-20-0001 od 2. lipnja 2020. godine ravnateljica Gordana Vojnović, prof. donosi

ODLUKU
O ORGANIZACIJI AKTIVNOSTI
ZA UČENIKE KOJI NE POHAĐAJU IZBORNU NASTAVU


1. Za učenike predmetne nastave koji nisu uključeni u izbornu nastavu, a koja nije prvi ili posljednji nastavni sat u danu, organiziraju se aktivnosti u školskoj knjižnici ili drugom prikladnom školskom prostoru.
2. Aktivnosti iz točke 1. ove Odluke, kao i primjereni rad organizirat Će i nadzirati školske stručne suradnice u okviru svoga radnog vremena.
3. Za učenike razredne nastave koji nisu uključeni u izbornu nastavu, a koja nije prvi ili posljednji nastavni sat u danu, primjereni rad organizira razrednica.
4. Ova Odluka Stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica:
Gordana Vojnović, prof.

 


Osnovna škola Sesvetska Sela